Projektarbete inom datateknik, 15 hp

Kursen består av ett projektarbete i datateknik som genomförs individuellt eller tillsammans med en annan student. Kontakta kursansvarig i god tid för att diskutera ett lämpligt ämne. OBS! Det är möjligt att genomföra kursen på heltid.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i datateknik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5613

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i datateknik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5013

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 90 högskolepoäng i datateknik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5014