Projektledarutbildning, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla grundläggande kunskaper om projekt och projektledarskap. Du får möjlighet att jämföra och diskutera projektledning med utgångspunkt i projektfaser, projektgruppers sammansättning och projektorganisering. Kursen ger vidare grundläggande kunskaper om metoder för att planera, organisera och leda projekt inom arbetslivet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Övrigt
Kursen ingår även som en delkurs inom Arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1629

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1030