Prokaryot cellbiologi, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om prokaryota cellers struktur, fysiologi och funktion samt en introduktion till bakterier och arkéer diversitet och nomenklatur. En introduktion till virusstruktur och funktion ingår i kursen. Vidare behandlas generell medicinsk mikrobiologi och epidemiologi. Därtill ges grunderna i säker laborativt arbete med bakterier.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)

eller

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B och Matematik C (områdesbehörighet 12)

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5602