Prokaryot cellbiologi, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om prokaryota cellers struktur, fysiologi och funktion och hur deras tillväxt kontrolleras. Den omfattande mångfalden av Bakterie- och Archaea-domäner presenteras. Kursen introducerar allmänna aspekter av patogener, patogenes och epidemiologi. Dessutom introduceras grunderna för säker laboratoriepraxis vid arbete med bakterier.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5603