Psykisk störning, droger och brott, 7,5 hp

Psykisk störning och droger har tydliga kopplingar till antisocialt beteende och brott, särskilt aggressiva former av antisocialt beteende och våldskriminalitet. Kursen berör centrala begrepp och forskningsmetoder som vanligen används inom fältet. Kursen ger även en orientering inom aktuell forskning på området vilket inkluderar olika former av psykisk störning under livets gång, (t.ex. olika psykiska diagnoser hos barn såsom ADHD, och hos vuxna, såsom personlighetsstörningar) och droganvändning (med betoning på alkohol) i relation till brott. Under kursen diskuteras hur kunskap från denna typ av forskning skiljer sig från hur psykisk störning och droger i relation till brott, särskilt våldskriminalitet, presenteras i media och andra icke-vetenskapliga källor, samt hur kunskapen från denna forskning kan användas för att utveckla mer effektiva brottsförebyggande insatser.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng inom ett beteende- eller samhällsvetenskapligt ämnesområde alternativt minst ett års arbetslivserfarenhet inom det kriminologiska fältet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3611

Anmäl dig nu