Psykologi, fortsättningskurs, 30 hp

På fortsättningskursen i psykologi fördjupar du dina teoretiska kunskaper och förståelsen för forskningsmetodologiska principer. Du kommer bland annat läsa om hur människor uppfattar sin omgivning och hur tankar och tankemönster påverkar beteende; hur beteendefaktorer som t.ex. sömn och fysisk aktivitet påverkar individens hälsa och välbefinnande; hur psykiska sjukdomar uppkommer och utvecklas. Under kursens gång kommer dessa och andra frågor belysas genom föreläsningar, seminarier och laborationer i följande delkurser: hälsopsykologi, kognitions- och perceptionspsykologi, psykopatologi, samt vetenskapsteori och forskningsmetod.

Övrigt:Vanligt att stora delar av undervisning och kurslitteratur är på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 18 högskolepoäng från Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3312

Förkunskapskrav: 18 högskolepoäng från Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3617

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 18 högskolepoäng från Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3614