Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete, 15 hp

Kursen innebär att en uppsats ska författas inom ett lämpligt avgränsat ämnesområde. Ämnena kan i princip väljas fritt inom ramen för det rättsvetenskapliga området och även ges tvärvetenskaplig inriktning. Ämne bestäms i samråd med handledaren.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå inom ett juristprogram. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B eller Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3617

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå inom ett juristprogram. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B eller Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3015

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i rättsvetenskap där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt 180 högskolepoäng på grundnivå inom ett juristprogram. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B eller Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3018