Realtidsprogrammering, 7,5 hp

De flesta datorsystem är inte persondatorer, utan är inbyggda i andra maskiner såsom bilar, flygplan och mikrovågsugnar. Kursen tar upp viktiga aspekter av hur man utvecklar programvara till sådana system och även andra system där programvaran är uppdelad i flera processer. Detta inkluderar realtidsoperativsystem, processkommunikation, schemaläggning, resurshantering och analys med Petri-nät.

Övrigt: Kursen ges på engelska om utländska utbytesstudenter deltar.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng och Datastrukturer och algoritmer, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Matematik I, 7,5 högskolepoäng alternativt Algebra och linjär algebra, 6 högskolepoäng från Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5316

Förkunskapskrav: Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng och Datastrukturer och algoritmer, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Matematik I, 7,5 högskolepoäng alternativt Algebra och linjär algebra, 6 högskolepoäng från Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5615