Retorik för yrkeslivet, 7,5 hp

Kursen ger en genomgång av klassiska och moderna retoriska begrepp. via både teori och praktik utvecklar studenterna sin muntliga och skriftliga kompetens Modern retorisk argumentationsanalys tillämpas så att studenterna utvecklar sin förmåga att granska och använda argument vid relevanta tillfällen i arbetslivet. Kursen introducerar även ledarskap ur ett retoriskt perspektiv. Principer för strategisk kommunikation inom ramen för ledarskap presenteras. Studenterna analyserar ledarskap bland annat i relation till sociala identiteter, t.ex. kön, etnicitet och klass, och till frågor om socialt ansvar.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1457

Anmäl dig nu