Retorik och kommunikativt ledarskap, 30 hp

Kursen riktar sig till dig som vill stärka din förmåga att kommunicera med hjälp av retorik. Att våga yttra sig offentligt och att föra fram sitt budskap på ett effektivt och tilltalande sätt, både i tal och i skrift, är en färdighet som blir allt viktigare. Retoriken är den naturliga utgångspunkten för att kunna uppfylla arbetsmarknadens allt större krav på kommunikativ kompetens. Utöver att ge dig fördelar på arbetsmarknaden är att lära sig retorik också att växa som människa, att utvecklas till en självständig och kritiskt tänkande individ. Genom att arbeta med praktiska retoriska övningar som att muntligt informera, instruera, förklara och uppmuntra, debattera, samtala och hantera konflikter eller lösa problem lägger du grunden för ett framgångsrikt kommunikativt ledarskap. Du kommer även att kritiskt analysera alla de sätt vi använder för att påverka varandra, vare sig det gäller tal eller tystnad, text eller bild, tidning eller Snapchat. Kursen ger kunskaper och behörighet för vidare studier i retorik, men riktar sig också till dig som studerar inom ett annat huvudområde på universitetet eller som redan är ute i arbetslivet och vill utöka dina kommunikativa kompetenser.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1327

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1631

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1633