Risk- och kriskommunikation, 7,5 hp

Kursen ger kunskap om riskhanteringens, krishanteringens, och kommunikationsbegreppets grunder. Den går igenom styrkor och svagheter med beredskapsplaner och hur de kan utvecklas. Den tar också upp kommunikativ tydlighet och samstämmighet och involverar träning på att åstadkomma klarspråk.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Universitets-/högskolestudier om minst 60 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1454

Anmäl dig nu