Risk och kris i det moderna samhället, 30 hp

Denna kurs handlar om hur risker och kriser upplevs och hanteras av samhällen, individer och organisationer. Pandemier, skogsbränder, översvämningar, härdsmältor, konjunkturnedgångar och arbetslöshet är bara några av många exempel på de utmaningar som präglar moderna samhällen på alla nivåer. Med utgångspunkt i risk- och krisforskning från olika akademiska fält ger kursen en djupare förståelse för det som kommit att kallas ”risksamhället”. Kursen innehåller fyra delkurser. Den första introducerar risk- och krisforskning på ett övergripande plan, den andra behandlar individnivån och vardagslivet. Den tredje fokuserar perception och kommunikation kring risk och kriser, medan den fjärde ger ett organisatoriskt perspektiv på området.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1046

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1353

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1351