Samhällsplanering och krisberedskap, 7,5 hp

Samhället måste ha beredskap för att hantera olika kriser som kan orsakas av såväl ett ändrat klimat som pandemier eller andra hot. I kursen studerar vi, ur ett kulturgeografiskt perspektiv, vilka krav som kan ställas på samhälet och vilka roller samhällets olika roller har.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Minst 30 högskolepoäng från det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1609

Förkunskapskrav: Minst 30 högskolepoäng från det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1010