Samtal och kommunikation: Teori och praktik ur ett psykologiskt perspektiv, 7,5 hp

Kursen är utvecklad för dig som är intresserad av att förstå hur kommunikation fungerar och som vill lära dig att föra hjälpsamma samtal. Kursen omfattar vetenskapen om kommunikation och bemötande, samt praktiska övningar i att föra samtal i olika sammanhang. Det kan till exempel handla om professionella samtal med klienter, medarbetare och kunder, samtal med familjer och grupper, och samtal som präglas av starka känslor. Kommunikationsverktygen som du övar på under kursen kan tillämpas både för att kommunicera acceptans och förståelse och för att hjälpa och stötta i en förändring.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Introduktionsträff för kursen är på campus Örebro universitet. Övriga moment inom kursen sker digitalt via kommunikationsverktygen Blackboard och Zoom.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3379

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen startar med en introduktionsträff på campus Örebro universitet. Denna är inte obligatorisk, men man uppmuntras starkt att närvara. Övriga moment inom kursen sker digitalt via kommunikationsverktygen Blackboard och Zoom. Den obligatoriska träffen inom kursen är en digital träff.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3615