Sannolikhetsteori, 7,5 hp

Kursen behandlar sannolikhetsteori med utgångspunkt i mätbara funktioner och Lebesgueintegraler.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Analysens grunder, 7,5 hp, Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp och Algebraiska strukturer, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5047

Anmäl dig nu