Score studies I, 7,5 hp

I denna kurs får du möjlighet att fördjupa ditt musiklyssnande genom att studera enklare partitur. Som kursdeltagare får du träna partiturläsning av gradvis ökande svårighetsgrader. Du lär dig att orientera dig i partituret genom att följa melodi och bas, men också att läsa ut vertikal information som ackord, ackordförbindelser och dissonansbehandling. Du lär dig också att förstå hur olika instrument noteras. Förutom färdigheter att läsa partitur utvecklar du även din förmåga att lyssna på musik. Du behöver ha grundläggande färdigheter i att läsa enklare notbilder i G-klav och F-klav.
Kursen ges på distans, med 10 obligatoriska träffar varav 2 är på plats i Örebro.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4631