Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå, 7,5 hp

Det ligger en stor utmaning i att välja sensoriska metoder för kunna genomföra bedömningar av komplexa måltidssituationer. Under de senaste decennierna har det skett en radikal förändring av hur sensoriska metoder används, det gäller både inom industri och inom forskning. I kursen behandlas alternativa metoder för sensorisk bedömning. Studenterna får i uppgift att beskriva de mer traditionella metoderna inom sensorisk profilbedömning och relatera dem till metoder för snabb profileringsteknik.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp i ett huvudområde där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6604

Förkunskapskrav: 90 hp i ett huvudområde där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6005