Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi, 15 hp

Tillsammans med handledaren väljs ett lämpligt ämne inom biologi. Ett kort förslag till uppsatsämne måste lämnas in till kursansvarig för godkännande två veckor innan projektets start. Projektet kan vara antingen experimentellt eller teoretiskt, och det ingår planering, genomförande och en skriftlig och muntlig presentation.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i biologi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av biologiämnet ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5605

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i biologi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av biologiämnet ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5004

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i biologi där 15 högskolepoäng på G2F-nivå i tillämpliga delar av biologiämnet ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5006