Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp

Kursen utgörs av en självständig fördjupning under handledning inom någon del av matematiken, samt skriftlig och muntlig rapportering av matematiska resultat.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 105 högskolepoäng i matematik och matematisk statistik där 15 högskolepoäng på G2F-nivå ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5646

Förkunskapskrav: 105 högskolepoäng i matematik och matematisk statistik där 15 högskolepoäng på G2F-nivå ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5049

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 105 högskolepoäng i matematik och matematisk statistik där 15 högskolepoäng på G2F-nivå ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5048