Skrivande för arbetslivet, 7,5 hp

Kursen ger träning i att skriva olika typer av texter utifrån olika syften och målgrupper. Kursen bygger på case-pedagogik: studenterna arbetar med ett antal case (eller "fall") kopplade till kommunikativt ledarskap, organisationer, företag, myndigheter och andra organisationer. En termin kan exempelvis kursen hållas samman av ett case kring ett större förändringsarbete vid en myndighet: Vilka är de organisatoriska utmaningarna? Vilka kontextuella faktorer behöver man känna till? Och vilka texter behöver skapas för att leda förändringen i önskad riktning? Hur ska de distribueras, vilka kommunikationssätt ska främst användas (bild, färg, skrift, rörliga bilder) etc.? Och slutligen, hur ska de skapas rent konkret?

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1048

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1353