Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete, 15 hp

Kursen ger fördjupande kunskaper om socialt arbete med äldre ur ett socialgerontologiskt perspektiv. Under kursen behandlas olika aspekter gällande det sociala arbetet med äldre såsom; åldrandet, döden, genus/kön, etnicitet samt formell och informell omsorg. Efter kursen förväntas studenten ha fördjupade kunskaper om samspelet mellan samhälleliga och individuella aspekter på äldre och åldrande. Äldres livsvillkor problematiseras och analyseras i relation till äldreomsorgen, brukarinflytande och välfärdspolitiken.

Övrigt: Kursen samläses med socionomprogrammet.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3032

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3332

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3329