Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle, 7,5 hp

Kursen introducerar teorier och forskning om barn- och föräldrarelationer under olika förutsättningar i samhälle och familj. Det främsta målet med kursen är att bygga förståelse för hur lagar och normer i samhället samt sammansättning av och handlingar inom familjen formar förutsättningar för barn- och föräldrarelationer. Tonvikten för kursen ligger på barnets perspektiv och Barnkonventionen. Kursen använder exempel från skandinavisk forskning för att utforska barn- och föräldrarelationer i olika länder och deltagare uppmuntras att delge sina erfarenheter av att leva i olika länder.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 avklarade högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3039

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 30 avklarade högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3336

Förkunskapskrav: 30 avklarade högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3336