Sociologi, Globaliseringsteori, 7,5 hp

Kursen behandlar hur globalisering påverkar människor, organisationer och stater. Dessutom ges en introduktion till globaliseringsteori och förmedlar en bred översikt av perspektiv inom globaliseringslitteraturen. Genom seminarier och inlämningsuppgifter tränas studenten i att analysera olika aspekter av globalisering: ekonomiska, politiska, teknologiska, kulturella, organisatoriska, miljömässiga med flera.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1043

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1350

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1348