Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till olika teoretiska perspektiv inom organisationsstudier. Studenten tränas i att applicera dessa teorier för att utveckla förståelsen av de konkreta hållbarhetsutmaningar som samtida organisationer har att hantera. Under kursen diskuteras vanliga begrepp inom klassisk och modern organisationsteori såsom struktur, resursberoende, institutionell miljö, kultur och makt.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1044

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1351

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1349