Sociologi, Välfärdsstat och samhälle, 7,5 hp

Kursen introducerar teori och litteratur om välfärdsstater och välfärdssamhällen. Under kursen diskuteras legitimitetsutmaningar för traditionella välfärdsarrangemang, särskilt inom en europeisk kontext. Exempel på frågor som behandlas är hur olika typer av välfärdsregimer (liberala, konservativa, socialdemokratiska) och välfärdsarrangemang skapar förutsättningar för produktion av välfärd. Kursen behandlar också hur samtida processer som globalisering, individualisering, migration, finanskriser och sociala rörelser påverkar förutsättningarna för produktion av välfärd.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1643

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1043

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1045