Sociologiska perspektiv på konsumtion och (o)hållbarhet, 7,5 hp

Kursen introducerar en uppsättning teorier och forskning inom konsumtionssociologin, som kan bidra till vår förståelse av (o)hållbara livsstilar. Den tar upp det ”sociala liv” som upprätthåller en ohållbar konsumtion, såsom identitetens roll, sociala relationer och att konsumtion ofta är förknippad med status. Den undersöker kraften i samhälleliga normer och hur överkonsumtion normaliseras i vardagen. Kritiska perspektiv och reflektion är integrerad i kursen om hur vi kan lära oss att konsumera mindre och främja en rörelse mot ”tillräcklighet”.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i sociologi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1459

Anmäl dig nu