Specialpedagogik i klassrummet, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av specialpedagogik. Olika teoretiska perspektiv på specialpedagogik bildar utgångspunkt för jämförelser och diskussioner. Du får möjlighet att bearbeta frågor kring vad olika specialpedagogiska åtgärder kan innebära både på individ- och samhällsnivå. Det innebär att du fördjupar dina kunskaper om olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska problem, jämför olika sätt att arbeta med specialpedagogiska frågor i klassrummet samt diskuterar möjliga konsekvenser av ett inkluderande förhållningssätt.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1026

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1332