Spela teater II, 7,5 hp

En grundläggande teaterkurs som bygger vidare på Spela teater I, 7,5 högskolepoäng.
Kursen ger möjlighet till utveckling och fördjupning av det egna gestaltningsarbetet. Kursen omfattar praktiska övningar och fokuserar på skådespelarens gestaltning bla i arbete med dramatisk text. Kursen tar också upp skådespeleri ur ett genusperspektiv.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Spela teater I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4034