Språk och retorik i ett internationellt perspektiv - engelska, 30 hp

Denna kurs ger kunskaper och färdigheter för språkvetenskaplig, multimodal och retorisk analys av internationell kommunikation och kommunikativt ledarskap. Den behandlar frågor om engelskans och svenskans roll i en globaliserad värld och vad som kännetecknar global visuell kommunikation. Därtill diskuteras kommunikation och ledarskap ur bl.a. organisatoriska, diskursanalytiska och retoriska perspektiv. Under kursen fördjupar studenten sin professionella språkmedvetenhet och tillämpar sina kunskaper om kommunikativt ledarskap genom såväl skriftliga som muntliga uppgifter i grupp och individuellt.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng från en grundkurs i engelska.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1601

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng från en grundkurs i engelska.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1000