Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå, 15 hp

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom ämnet statistik.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 hp ingår.

Alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik.

Dessutom krävs 22,5 hp i statistik på avancerad nivå där Statistisk teori, 7,5 hp och Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, 7,5 hp ingår samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2051

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 90 hp i statistik på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik. Alternativt 60 hp i statistik där 7,5 hp i statistisk teori och 7,5 hp i regressionsanalys/ekonometri ingår. Dessutom krävs 15 hp i statistik på avancerad nivå där Sannolikhetslära, 5 hp och Inferensteori, 5 hp ingår samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2349