Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs, 7,5 hp

Kursen behandlar generaliserade linjär modeller utifrån ett Bayesianskt och frekventiskt perspektiv.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp i statistik där Statistisk teori 15 hp ingår samt Linjär algebra, 7,5 hp.
Alternativt Statistisk teori, 15 hp samt 22,5 hp i matematik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2048

Förkunskapskrav: 60 hp i statistik där Statistisk teori 15 hp ingår samt Linjär algebra, 7,5 hp eller Matematik för statistiker, 7,5 hp. Alternativt Statistisk teori, 15 hp samt 22,5 hp i matematik

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2345