Statistik, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp

Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom ämnet statistik.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 hp i statistik där Självständigt arbete, 7,5 hp, Statistisk teori, 15 hp och Beräkningsintensiva metoder, 7,5 hp ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2652

Förkunskapskrav: 60 hp i statistik där Självständigt arbete, 7,5 hp, Statistisk teori, 15 hp och Beräkningsintensiva metoder, 7,5 hp ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2049