Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs, 7,5 hp

Nya resultat från urvalsundersökningar publiceras ständigt. Många av dessa ger värdefull information medan vissa tyvärr är så dåligt planerade och genomförda att det vore bättre för vetenskap och samhälle att de helt enkelt inte hade gjorts. Den här kursen ger dig kunskaper när ett urval kan ge dig relevant information. Vidare ger kursen verktyg för att planera och utvärdera olika typer av statistiska urvalsundersökningar.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 hp statistik där minst ett av examinationsmomenten av Sannolikhetsteori, Laborationer, 1,5 högskolepoäng och Sannolikhetsteori, Skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng från Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp ingår.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2054

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 12 högskolepoäng från Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och 3 högskolepoäng från Data mining and business analytics, 15 högskolepoäng alternativt
12 högskolepoäng från Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och 1,5 högskolepoäng från Regressionsanalys, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2047