Statskunskap, fortsättningskurs, 30 hp

I kursen uppmärksammas politiska förhållanden och statsvetenskapliga perspektiv och du tränas i att analysera politik och samhällsfrågor. Den inledande kursen inriktas på politisk teori med tonvikt på demokratins principer och problem. Därefter ges en temakurs inriktad på förvaltningspolitik i en bred bemärkelse. En metodkurs förbereder sedan för ett avslutande självständigt arbete som tränar förmågan att formulera och analysera ett statsvetenskapligt problem.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng från Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1636

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng från Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1038