Statskunskap, kandidatkurs, 30 hp

Kursen bygger vidare på de kunskaper och färdigheter som förvärvades under fortsättningskursen och är fokuserad på ett självständigt arbete. Kursen inleds med statsvetenskaplig metod där du särskilt tränar förmågan att formulera ett forskningsproblem och att föra det vidare mot syfte, frågeställningar, teoretiska perspektiv och val av metod och material. Därtill uppövas förmågan till statistisk analys på olika kvantitativa material och analys utifrån mer kvalitativa ansatser. Därefter följer en specialkurs som inriktas mot något av statskunskapens delområden. Kursen avslutas med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Det självständiga arbetet är i hög grad individualiserat och du väljer själv ämne, med stöd av handledare.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Statskunskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1033

Anmäl dig nu