Stor jazzensemble I, 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill utvecklas som musiker inom större jazzsättningar. Under ledning av erfarna lärare på området får du arbeta med instudering, ensemblespel och musikaliskt uttryck utifrån repertoar för större jazzformat som oktett/storband.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik I, 15 högskolepoäng eller Musik för lärare I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4609

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik I, 15 högskolepoäng eller Musik för lärare I, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4011

Förkunskapskrav: Musikalisk gestaltning, Jazz och Rock I, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik I, 15 högskolepoäng eller Musik för lärare I, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4010