Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå, 15 hp

Kursen innebär en fördjupning avseende de regler som rör förutsättningar för tillskrivande av ansvar. Här behandlas såväl frågor om kapacitet att vara och hållas ansvarig (barn, psykiskt störda) som samtliga komponenter i brottsbegreppet (ansvarsfrihetsgrunder, subjektiv inställning etc) och medverkansläran. Fördjupning äger också rum i fråga om anläggande av kritiska och alternativa perspektiv på straffrätten.
Övrigt:Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3603

Anmäl dig nu