Strategisk kommunikation I, 30 hp

I kursen tillägnar du dig kunskap om PR- och informationsverksamhet. Kursen fokuserar på kommunikationens betydelse för organisationers relationer med sin omgivning. Teoretiska genomgångar varvas med tillämpade övningar där du t.ex. lär dig att framställa trycksaker och skapa webbplatser. Terminen avslutas med ett mer omfattande arbete där du i projektform lägger upp en kampanj.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng eller från Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1331