Strategisk kommunikation II - Design, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper inom grafisk design samt estetiska och praktiska aspekter av professionell kommunikation. Du får färdigheter inom en rad verktyg för kommunikationsdesign som webbproduktion, foto och video.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng från Strategisk kommunikation I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1325

Anmäl dig nu