Strategisk kommunikation II - Management, 30 hp

I den här kursen fördjupas dina kunskaper om PR och kommunikationsverksamhet. Strategiska aspekter av organisationers kommunikation behandlas, och teoretiska moment varvas med praktiska övningar i bl.a. muntlig och skriftlig framställning. Under kursen fördjupas bland annat dina kunskaper i kriskommunikation samt språkets betydelse för organisationers kommunikation. Kursen förbereder dig för ledande arbetsuppgifter inom kommunikationsbranschen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng från Strategisk kommunikation I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3016

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng från Strategisk kommunikation I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1621