Strategisk kommunikation och place branding, 7,5 hp

Tyngdpunkten i kursen ligger på att studenterna ska tillägna sig kunskaper om grundläggande principer för place- och nations branding. Under kursen kommer vi kritiskt utforska olika aspekter av place- och nations branding, samt diskutera historiska och teoretiska förhållanden.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1019

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1323