Svensk politik och policy, 7,5 hp

Kursen ger en bred introduktion till svensk politik av idag men fokuserar samtidigt på viktiga förändringstendenser.
Tre teman är av särskilt intresse:
1/ Bärande principer och drag, t ex konsensus, i det svenska politiska systemet och relationen central-lokal nivå. Den lokala nivåns autonomi och utförare av välfärdspolitik.
2/ Förändring av politisk styrning och synen på medborgarens roll.
3/ Viktiga svenska politikområden som välfärdspolitik, miljö och jämställdhet.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1035

Anmäl dig nu