Svenska för arbetslivet, 30 hp

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta med språk och kommunikation på företag, myndigheter och organisationer. Tyngdpunkten ligger på professionellt skrivande. Genom att arbeta med fall hämtade direkt från arbetslivet övar du på skrivande i ett antal professionella genrer. Utöver dessa skrivinriktade moment får du en grundlig introduktion till språkvetenskaplig analys av talspråk och text. Ett särskilt fokus ligger på analys av arbetslivstexter där skrift, bild och andra kommunikationssätt samverkar. Kursen ger kunskaper och behörighet för vidare studier i svenska språket, men riktar sig också till dig som studerar inom ett annat huvudområde på universitetet eller som redan är ute i arbetslivet och vill utöka din språkliga kompetens.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1047

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1352