System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs, 7,5 hp

En stor del av vår vardag styrs av programvara. Programvaran kan vara mycket komplex och måste vara pålitligt, effektiv, inte kosta mer än planerat etc. Den här kursen fokuserar på planering, hantering av projektuppgifter och krav, presentation och dokumentation. Det är en projektkurs med utveckling av programvara i grupp.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Sammanlagt 15 högskolepoäng programmering från Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng, Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng och Datastrukturer och algoritmer, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs System- och programvaruutveckling, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5012

Anmäl dig nu