System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs, 7,5 hp

En stor del av vår vardag styrs av programvara. Programvaran kan vara mycket komplex och måste vara pålitligt, effektiv, inte kosta mer än planerat etc. Den här kursen fokuserar på planering, hantering av projektuppgifter och krav, presentation och dokumentation. Det är en projektkurs med utveckling av programvara i grupp.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: System- och programvaruutveckling, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5014