Systemtillgänglighet, 9 hp

I denna kurs lär sig studenten att modellera och analysera underhållbarhet, tillförlitlighet och tillgänglighet hos komplexa industriella system med moderna metoder och mjukvaror. Fokus ligger på praktiska verktyg för att lösa verkliga problem i system och processer.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Matematisk statistik och sannolikhetslära, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Du kan följa undervisningen på distans, via Zoom, eller ta del av föreläsningar och laborationer på plats. Du måste komma till campus för att tentera. Vi använder den webbaserade kursplattformen Blackboard. Kursen ges på engelska.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5646

Anmäl dig nu