Text, bild och läsglädje: grafiska romaner i klassrummet, 7,5 hp

Visst kan högstadie- och gymnasieklassrummen rymma läsglädje! I den här kursen utforskar och prövar vi de möjligheter som den blomstrande genren grafiska romaner erbjuder för att utveckla kreativa, kritiska och framförallt engagerade och nyfikna möten med litterära världar. Grafiska romaner kännetecknas av innovativa och utmanande möten mellan text och bild och omfattar såväl högst originella och samtidsrelevanta berättelser som adaptationer av både äldre och moderna klassiker. I kursen fokuserar vi både genrens värde i sig och dess potential att skapa vägar in i andra texter. Kursen vänder sig framför allt till yrkesverksamma lärare i svenska, engelska, eller andra moderna språk, men är också öppen för lärarstudenter.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng på grundnivå i engelska, svenska språket eller litteraturvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktygen är Bb Learn och Zoom.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1304

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng på grundnivå i engelska, svenska språket eller litteraturvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1604