Tillämpad biologi, 7,5 hp

Kursen kommer att inriktas på olika aspekter av tillämpad biologi, med fokus på miljöteknik och livsmedelsindustri. Kursen inbegriper exempel på hur biologi, i kombination med andra ämnesområden, kan användas för att lösa miljöfrågor och tillämpningar. Kursen kommer också att belysa hur organismer och biologiska processer kan användas för att utveckla nya funktionella livsmedel inom livsmedelsindustrin.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 60 högskolepoäng i biologi/kemi där 15 högskolepoäng cellbiologi och 7,5 högskolepoäng fysiologi ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5606

Anmäl dig nu