Totalförsvaret: uppdrag, organisation och styrning, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till det svenska totalförsvarets uppdrag, organisation och ledning. Kursen fokuserar på frågor om styrning och ledning inom totalförsvarets olika delar och nivåer. Även frågor om NATO behandlas utifrån dessa perspektiv samt hur det svenska totalförsvaret har utvecklats.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1652