Undervisning och lärande, 7,5 hp

Kursen belyser undervisning och lärande som komplexa fenomen. Vad innebär det att lära sig? Hur kan undervisning bidra till lärande? Dessa frågor diskuteras utifrån ett jämförande perspektiv under kursens gång. Kursen behandlar tematiseringen av lärande i skönlitteratur, samt skönlitteraturens roll i utbildning. Du utforskar och kritiskt granskar undervisning och lärande utifrån ett jämförande perspektiv.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1010

Anmäl dig nu