Undervisning och lärande, 7,5 hp

Kursen belyser undervisning och lärande som komplexa fenomen. I kursen utforskas olika lärandeteorier i relation till frågor såsom; Vad innebär det att lära sig? Hur kan undervisning bidra till lärande? Du ges även tillfälle att utifrån ett internationellt jämförande perspektiv undersöka utbildning och undervisning i olika länder.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1323

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1623