Utvecklingsbiologi, 7,5 hp

I kursen lär dig hur en cell kan utvecklas till en organism med hundratals olika celltyper. När det befruktade ägget delar sig och utvecklas till ett embryo sker det genom differentiellt genuttryck. Kursen behandlar de olika stadierna i den tidiga utvecklingen hos det befruktade ägget, där celldifferentiering, cellmigration och organogenes ingår. Kursen tar även upp hur embryot får sin tredimensionella form. Du kommer också att lära dig hur evolutionen har påverkat embryoutvecklingen genom att studera ett antal olika modellorganismer. Kursen introducerar experimentella metoder inom utvecklingsbiologi.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 2 hp i biologi varav 1 hp i fysiologi.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5604

Anmäl dig nu