Utvecklingsbiologi, 7,5 hp

I kursen ges inblick i embryonalutveckling hos olika modellorganismer samt reglering av vävnaders och organs utveckling. Kursen behandlar olika stadier i den tidiga utvecklingen hos det befruktade ägget, celldifferentiering, cellmigration och organogenes.
Sambanden mellan evolution och utveckling samt utvecklingsgenetik behandlas. Kursen introducerar experimentella metoder inom utvecklingsbiologi.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 hp i biologi där 2,5 hp från Eukaryot cellbiologi, 7,5 hp ingår.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5001

Anmäl dig nu