Våld i nära relation - teori och prevention, 7,5 hp

Kursen syftar till att du ska tillägna dig grundläggande kunskaper om våld i nära relation. Detta avser dels teoretiska kunskaper om våldets karaktär, orsaker och mekanismer, dels kunskaper om hur olika samhällsaktörer arbetar praktiskt med att förhindra våldet genom riskbedömning, riskhantering och samverkan. Kursen kommer även att belysa våld i nära relation på individ-, relations-, samhälls-, och strukturnivå, samt utifrån ett gles- och landsbygdsperspektiv. Kursen vänder sig både till studenter och praktiker som är intresserade av och/eller arbetar med våld i nära relation.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3385